Bèta-Studenten and Business Consulting

Check de Mount Consulting Case Study – ‘Een logisch datamodel om het risico-rendement van je investeringen te optimaliseren’ – om de relatie tussen bètastudies en strategisch bedrijfsadvies te ontdekken. Mount Consulting is een adviesbureau dat uitsluitend werkt aan strategische en transformatie projecten voor klanten binnen de financiële dienstverlening. Hiervoor zijn we op zoek naar bètastudenten om onze multidisciplinaire teams te verrijken. Verschillende bèta-expertises – van toegepaste wiskunde tot econometrie, van natuurkunde tot lucht- en ruimtevaarttechniek – zijn de ideale basis om te werken aan Mount opdrachten op het gebied van operationeel modelontwerp, risico- en kapitaalmodellering en kwantificering, VPB (vermogens- en passivabeheer) strategieën, data architectuur, datamodellering en datavirtualisatie of product- en instrument taxatie.

Achtergrond case study: Beleggings- (risico) beheer voor de verzekeringsbranche

De kernactiviteit van een verzekeringsmaatschappij is, naast het verkopen van verzekeringspolissen, het beleggen van de premies om extra rendement op haar verzekeringsverplichtingen te genereren. De investeringsstrategie en het investeringsrisicobeheer van het bedrijf zijn cruciaal om beter te presteren dan de concurrenten. Om de juiste strategie te bepalen en het bijbehorende risico te bewaken, is het van groots belang om tijdig over nauwkeurige cijfers te beschikken. De kern van risicobeheer is het beoordelen van risico’s tegenover rendementen op verschillende activa en het vinden van de “optimale” activaspreiding. Bovendien moet een verzekeringsmaatschappij ervoor zorgen dat de inkomende geldstromen (premies, dividenden, rentebetalingen) overeenkomen met de uitgaande kasstromen (betaalde claims) zodat hun geld niet opraakt.

Probleemstelling: ineffectieve informatie die de juiste investeringsbeslissingen in gevaar brengt

Het senior management krijgt van verschillende afdelingen informatie over de investeringen, de prestaties van de investeringen en de daarbij horende risico’s. In dit geval hebben alle afdelingen een ander verhaal. Dit maakt het ongelooflijk moeilijk om adequate, strategische beslissingen te nemen. Belangrijkste oorzaak van uiteenlopende informatie is dat de verschillende afdelingen hun eigen data-analyseplatforms hebben gecreëerd met hun eigen interpretaties van de informatie. Processen om de tekortkomingen en inconsistenties in de data op te lossen zijn handmatig en foutgevoelig en demotiverend voor werknemers die hun talenten gebruiken bij het oplossen van fouten en het verklaren van verschillen, in plaats van te komen met diepgaande analyses en advies voor investeringsstrategen. Mount Consulting is gevraagd om advies wat betreft het ontwerpen van een duurzame oplossing om de informatievoorziening te verbeteren, zodat het senior management de juiste investeringsbeslissingen kan nemen.

Onze visie en aanpak: Het ontwerpen en implementeren van een gemeenschappelijk platform voor financiën en risicodata

Wat ons betreft moeten de verschillende teams die de (delen van de) informatie voor vermogensbeheer leveren, bij elkaar komen, dezelfde taal gaan spreken en gemeenschappelijke doelstellingen gaan hebben. Ze moeten bij dezelfde basis beginnen voordat ze hun informatie verstrekken voor investeringsbeslissingen. Technisch gezien hebben zowel financiële als risicofuncties een ‘gouden bron’ van gegevens nodig voor hun respectievelijke prestatieanalyses en risico- en kapitaalberekeningen, ondersteund door een gedeeld platform van functies, modellen, processen en tooling. Een belangrijk onderdeel van dit platform is een zogenaamd gemeenschappelijk datamodel voor financiële en risicodata. Het gemeenschappelijke datamodel omschrijft zichzelf het beste als een model, en vervolgens een fysiek datawarehouse, waar alle financiële en risicogegevens op een uniform gedefinieerde manier zouden samenkomen. Het is echte kunst om een ​​logisch model te ontwerpen dat zo flexibel mogelijk is om modelonderhoud en modelwijzigingen zo effectief en efficiënt mogelijk te ondersteunen; een model dat slechts één keer dezelfde data van verschillende systemen verzamelt, de opslag van data optimaliseert en zorgt voor meervoudig gebruik van deze data waar nodig. En daarnaast nog steeds alle vereiste zakelijke functionaliteiten bedient: van investeringsboekhouding tot prestatieanalyse, van risicomodellering en rapportage tot kapitaalberekeningen.

Het Mount Advisory-team: welke capaciteiten worden verwacht van de Mount-consultants?

Voor deze opdracht had ons adviesteam consultants nodig met buitengewone analytische vaardigheden. Het ontwerpen van een datamodel vereist creativiteit en conceptueel denkvermogen, het ontwerpen van datastructuren om de wensen van verschillende aanbieders en consumenten optimaal te bedienen en deze complexe vraagstukken om te zetten in transparante oplossingen. Wiskunde-, natuurkunde- of econometriestudenten – en vele andere bètastudenten – beschikken over deze mogelijkheden. Daarnaast wordt er van ons verwacht dat we de verschillende partijen die aan het platform werken, betrekken en het platform uiteindelijk in hun dagelijkse activiteiten laten toepassen. Onze consultants moeten bijvoorbeeld ook in staat zijn om de essentie van een dergelijk platform uit te leggen, de behoeften van de verschillende partijen die het platform gebruiken te beoordelen, deze mensen te overtuigen van de operationele effectiviteit van het platform en hen uiteindelijk op te roepen zich aan de spelregels te houden en de effectiviteit van het platform te handhaven. Deze capaciteiten en andere informatie zijn opgenomen in de bijgevoegde vacature voor een afstudeerconsulent ‘bèta’. Neem gerust een kijkje en neem contact met ons op wanneer je geïnteresseerd bent, je kunt een 15 minuten durend, informatief telefoongesprek inplannen via: thijs.peeters@mount.consulting

Wat maakt Mount zo uniek voor jou?

Jij bent Mount

De adviseurs van Mount dragen actief bij aan de groei van het bedrijf. Een ondernemende houding hebben, creatieve ideeën delen en feedback geven is daarom cruciaal voor onze groei. Samen bepalen we de koers van het bedrijf. We zijn gericht op mensen: we zullen nooit verder groeien dan wat we aankunnen. Onze aandacht voor jou en de kwaliteit van ons werk is onze belangrijkste richtlijn. We bieden je een omgeving waarin je meer grip krijgt op je persoonlijke groei en ruimte krijgt voor eigen initiatieven.

Wij zijn no-nonsense

We zijn eerlijk, transparant en recht door zee.  Mount Consulting is in de eerste plaats een ondernemend bedrijf dat niet gefocust is op conventionele standaarden: geen politiek, geen verborgen agenda’s, geen hiërarchisch gedreven managementteams of overlegstructuren. We bieden een alternatief voor het standaard idee van advieswerk door een omgeving te bieden waar je vanaf de eerste dag deel kunt nemen aan belangrijke discussies en daarin je mening vrij kunt uiten. De afwezigheid van de hiërarchische structuur biedt ruimte voor seniors en juniors om samen te werken, dit leidt tot een steile leercurve met veel support op jouw weg om bij de volgende generatie management consultants in de financiële sector te horen.

Wij versnellen jouw expertise

Onze meest ervaren seniors brengen ook het grootste deel van hun tijd door op onze projecten. Op deze manier kun je hun dagelijks leren van hun expertise. Geïnteresseerd in werken bij Mount Consulting? Bekijk dan deze vacature: https://www.debetastudent.nl/job/junior-consultant/